VTS (Vessel Traffic Services)

Taken

De afdeling laat de scheepvaart veilig en vlot verlopen op de maritieme toegangswegen naar en van de zeehavens. Dit gebeurt door het organiseren en aanbieden van Vessel Traffic Services (VTS).  

VTS-richtlijnen zijn opgesteld door IMO (International Maritime Organization) en IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities). In deze organisaties is de afdeling vertegenwoordigd.

De internationale definitie van VTS: “Diensten ingesteld door een bevoegde overheid, bedoeld om de veiligheid en de doeltreffendheid van scheepvaartverkeer te verbeteren en het milieu te beschermen. Deze diensten dienen de mogelijkheid te hebben om te communiceren met het verkeer, te reageren en te anticiperen op gevaarlijke verkeerssituaties die zich in een VTS-gebied ontwikkelen.”

Bij de afdeling Scheepvaartbegeleiding heeft VTS een viervoudige invulling:

  • radarobservatie;
  • telecommunicatie;
  • informatieverwerkend systeem (IVS);
  • automatisch identificatie systeem (AIS)

Deze vier aspecten laten toe om vaartuigen te identificeren, om rapporteringen over posities te ontvangen en door te sturen, om informatie te bekomen over en om beperkingen op te leggen aan de voorgenomen trafiek en manoeuvres. Bovendien is het mogelijk assistentie te verlenen aan schepen, bijvoorbeeld op nautisch of meteorologisch gebied en de verkeersstromen beter te beheersen. 
De loodsbestelling gebeurt bij de DAB Loodswezen volgens de procedures vermeld in BAZ nr 1/12A. Dit is dus geen opdracht van de afdeling Scheepvaartbegeleiding. Als de loodsbestelling niet tijdig gebeurt, kan een schip ankeren tot een loods beschikbaar is.


Organisatie

Om Vessel Traffic Services de klok rond te kunnen aanbieden, wordt in de verkeerscentrales in ploegen gewerkt.

Contacteer ons

CONTACTEER ONS

T 059 342 440

Heb je nog een vraag?
Neem dan snel contact met ons op.


Scheepvaartbegeleiding respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op meer informatie

Ik heb het begrepen