Technisch Beheer

Taken

De infrastructuur van de afdeling omvat een veelheid aan gebouwen en technische apparatuur ter ondersteuning van de verkeersbegeleiding in het werkingsgebied.

De apparatuur verbonden aan de Schelderadarketen en kaderend in het Radarverdrag tussen Vlaanderen en Nederland voor verkeersbegeleiding op de Schelde en de aanloopgebieden, wordt beheerd door het Beheer- en Exploitatie Team Schelderadarketen (BET-SRK) in Vlissingen.

Internationale context

De technische activiteiten zijn afgestemd en gekaderd binnen een internationale context. Onze afdeling vervult daarbij ook een trekkersrol bij de uitbouw en de koppeling van de informatiesystemen van de Vlaamse zeehavens en de VTS- en MRCC-databanken met het Europees maritiem informatienetwerk SafeSeaNet. Ook voor de uitvoering van de verplichtingen, opgenomen in de Europese RIS-richtlijn (River Information Services) worden veel technische projecten uitgevoerd en opgestart, en vervult Vlaanderen (en het Scheldegebied als GNB-werkingsgebied van de Schelderadarketen) hiervoor een voorbeeldfunctie in Europa.

 

Contacteer ons

CONTACTEER ONS

T 059 342 440

Heb je nog een vraag?
Neem dan snel contact met ons op.


Scheepvaartbegeleiding respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op meer informatie

Ik heb het begrepen