SSN (SafeSeaNet)

Na het ongeval met de tanker Erika voor de Franse kust in 1999 en later met de Prestige werden door de Europese Unie verschillende richtlijnen uitgevaardigd ter preventie van ongevallen en vervuiling op zee, o.a. de richtlijn 2002/59/EC. Deze richtlijn heeft volgende doelstellingen:

 • bevorderen van veiligheid en efficiëntie van het zeeverkeer in de Europese Unie
 • doeltreffender reactie mogelijk maken bij incidenten of gevaarlijke situaties op zee

SafeSeaNet is een Europees Maritiem Informatienetwerk. Het wisselt geharmoniseerde en gestandaardiseerde maritieme informatie uit. SafeSeaNet staat onder beheer van het European Maritime Safety Agency (EMSA).

Eén loket

Een belangrijke doelstelling van SafeSeaNet is de vereiste meldingen van schepen te harmoniseren en vereenvoudigen. Kapiteins, agenten of exploitanten van schepen moeten alle vereiste informatie slechts éénmaal -elektronisch- aangeven. In België moet deze informatie aangeleverd worden aan de betrokken havenautoriteit. Vanaf dat moment zijn deze verantwoordelijk om alle gegevens aan te leveren aan het Belgische SafeSeaNet-systeem die de verdere afhandeling doet op Europees niveau. De afdeling Scheepvaartbegeleiding is de National Competent Authority (NCA) voor SafeSeaNet in België. Deze staat ondermeer in voor:

 • uitbouw en dagelijks beheer van het nationaal systeem
 • de communicatie met de haven­autoriteiten en andere betrok­kenen
 • het uitwisselen van de gegevens tussen EMSA en de lidstaten 


Welke gegevens ?

Voor SafeSeaNet moeten volgende gegevens 24 uur vóór aankomst in of vertrek uit een Belgische haven bekend gemaakt worden:

Algemene gegevens

 • identificatie van het schip (naam, roepnaam, IMO-nummer, MMSI­-nummer, scheepsvlag)
 • haven van bestemming
 • verwachte tijd van aankomst in de haven van bestemming
 • verwachte tijd van afvaart
 • totaal aantal opvarenden

Gegevens over de lading

 • Correcte technische benaming van de gevaarlijke of ver­ont­reinigende stoffen, VN-nummers
 • IMO-risicoklassen overeenkomstig de IMDG-, IBC-, IMSBC- en IGC-code
 • In voorkomend geval de klasse van het schip die voor INF-ladingen als bedoeld in voorschrift VII/14.2 vereist is, de hoeveel­heden van dergelijke stoffen
 • Indien zij worden vervoerd in voor vrachtvervoer bestemde laad­eenheden, behalve tanks, de identificatie­nummers daarvan.

Maritime Single Window 

De richtlijn 2010/65/EU wil dat Europese lidstaten een Maritime Single Window hebben zodat meldingen elektronisch en eenmalig gebeuren.

Deze meldingen gebeuren nog momenteel nog op verschillende manieren (papier, fax) en betekenen dus een grote administratieve last, vooral voor de scheepsagent. 

 


Nuttige documenten

Het Scheepvaartbegeleidingsdecreet + uitvoeringsbesluiten die de omzetting vormen van de monitoring directive in Vlaanderen:

 

contactpersonen 

yves.maekelberg@mow.vlaanderen.be en bart.lauwers@mow.vlaanderen.be


Klik hier voor de originele monitoring directive van 2002 met aanvullende amendementen van 2009 en 2011.


meer weten? site emsa

 

Contacteer ons

CONTACTEER ONS

T 059 342 440

Heb je nog een vraag?
Neem dan snel contact met ons op.


Scheepvaartbegeleiding respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op meer informatie

Ik heb het begrepen