GNB (Gemeenschappelijk Nautisch Beheer)

Nautisch Beheer

 

 • Organiseren, coördineren en/of opvolgen van de scheepvaart, mensen en middelen dit in overleg met de Nederlandse autoriteit, de havens op de Schelde/ haar mondingen en het kanaal Gent – Terneuzen
 • Het verstrekken van adviezen en het ter beschikking stellen van informatie en data, naar de schepen, havengebruikers en autoriteiten toe.
 • Toezicht op de loodsdiensten binnen de vastgelegde randvoorwaarden.
 • Uitoefening van toezichthoudende bevoegdheden m.b.t. toepassing van de scheepvaartreglementen in het Scheldegebied.
 • Opvolging van incidentregistratie/calamiteiten (registratie, analyse en rapportage)
 • Deelname in opdracht van de Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit aan onderzoek, overlegorganen, structuren en projectgroepen aangaande het technische en nautische beheer van het vaarwater ter verhoging van de veiligheid en vlotheid van de verkeersstroom
 • In de praktijk brengen van het beleid opgesteld door de Permanente Commissie - Gemeenschappelijk Nautisch Beheer

Hiertoe wordt nauw samengewerkt met andere lokale, regionale, en internationale organisaties en instellingen, zoals:

 • Vlaams en Nederlands Loodswezen
 • Vlaamse en Nederlandse agentschappen
 • Scheepvaartinspectie, Scheepvaartpolitie, Nautische Commissie bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen;
 • IALA- ,  IMO- ,  VTS-autoriteiten en EU-projecten over het gebruik en/of vernieuwing van methodes om tot afstemming en informatie-uitwisseling te komen.
Contacteer ons

CONTACTEER ONS

T 059 342 440

Heb je nog een vraag?
Neem dan snel contact met ons op.


Scheepvaartbegeleiding respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op meer informatie

Ik heb het begrepen