GNB (Gemeenschappelijk Nautisch Beheer)

Ketenwerking

De nautische ketenwerking is de optimale afstemming tussen de verkeersdeelnemers in de verkeersafwikkeling op de maritieme vaarwegen van en naar de aanlegplaats in de havengebieden. In overleg met de Scheldehavens en de kusthavens werken we een algemeen concept van de ketenwerking uit. De organisatie van de scheepsreis is als een ondeelbaar proces gezien. Het vaartuig kan slechts de reis beginnen wanneer met quasi zekerheid wordt aangenomen dat het traject zonder onderbreking kan worden doorvaren. Dit is het voordeur achterdeur principe: een schip mag pas aan zijn reis beginnen (voordeur) als de ligplaats vrijkomt (achterdeur).

Door middel van de bestaande subsidieovereenkomsten worden de havens momenteel al gestimuleerd om hieraan mee te werken. Via de havenkapiteindiensten worden ook de havengebonden diensten (sleepboten, bootmannen, havenloodsen,…) betrokken bij de realisatie van de ketenwerking. Binnen het totaalconcept van de ketenwerking vervult de afdeling Scheepvaartbegeleiding een overkoepelende coördinerende rol waarbij de Havenkapiteindiensten de coördinatie binnen het havengebied voor hun rekening nemen in samenspraak met Scheepvaartbegeleiding en de dab Loodswezen.

In het verdrag van 21 december 2005 tussen Vlaanderen en Nederland is opgenomen om het principe van de ketenwerkinguitvoering te geven in het kader van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer op de Schelde. Hierbij wordt beoogd om de veiligheid samen met de capaciteit en het rendement van de rivier te verhogen

Meer informatie kunt u vinden op de webpagina van: http://www.vts-scheldt.net

Contacteer ons

CONTACTEER ONS

T 059 342 440

Heb je nog een vraag?
Neem dan snel contact met ons op.


Scheepvaartbegeleiding respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op meer informatie

Ik heb het begrepen