Contact

Afkortingen

ANNA

Advanced National Networks for Administrations

AGHO

Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende

AIS

Automatic Identification System

ARAMIS

Advanced Radar Monitor and Information

BaS

Berichten aan de Schipperij

BaZ

Berichten aan Zeevarenden

BET

Beheer- en Exploitatieteam

BIPT

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

BRA

Boveneinde Rede Antwerpen

BSC

Balanced Score Card

DAB

Dienst Afzonderlijk Beheer

EEZ

Exclusief Economische Zone

ECDIS

Electronic Chart Display and Information System

ENIGMA

informaticasysteem van haven Gent

ENSOR

Electronic Network System Ostend Region
informaticasysteem van haven Oostende

ERI

Electronic Reporting International

ETA

Estimated Time of Arrival

ETD

Estimated Time of Departure

EU

Europese Unie

FOD

Federale Overheidsdienst

GNA

Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit

GNB

Gemeenschappelijk Nautisch Beheer

GRT

Gross Tonnage

HazMat

Hazardous Material

HKD

Havenkapiteindienst

Hymedis

Hydro Meteo Distributie Systeem

IALA

International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities

IAMSAR

International Aeronautical and Maritime Search and Rescue

IMO

International Maritime Organization

ISPS

International Ship and Port Facility Security Code

IVS

Informatieverwerkend systeem

LIS

Loodseninformatiesysteem

LOA

Loodsen op afstand

LOA

Lengte over alles, dus met uitsteeksels

MMSI

Mobile Maritime Service Identity

MRCC

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

MSW

Maritime Single Window

NCA

National Competent Authority

PC

Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart

RIS

River Information Services

RW

Radarwaarnemingsysteem

RWS

Rijkswaterstaat

SAR

Search and Rescue

SCC

Scheldecoördinatiecentrum

SRK

Schelderadarketen

TAW

Tweede Algemene Waterpassing

VBS

Verkeersbegeleidingssysteem

VHF

Very High Frequency

VTMIS

Vessel Traffic Management and Information Services

VTS

Vessel Traffic Services

VTS-SM

Vessel Traffic Services Scheldemonden

WAN

Wide Area Network

WESP

Westerscheldeplanner

Contacteer ons

CONTACTEER ONS

T 059 342 440

Heb je nog een vraag?
Neem dan snel contact met ons op.


Scheepvaartbegeleiding respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op meer informatie

Ik heb het begrepen