Administratie

Administratieve ondersteuning

Naast de specifieke nautische en technische cellen, is er ook een administratieve cluster.

Financiën

Het financiële team waakt over het financiële en logistieke management, het gaat om de begroting en de subsidiedossiers. 
Scheepvaartbegeleiding zorgt voor veilig en vlot scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen van en naar de Vlaamse havens.
In de Vlaamse zeehavens is de havenkapiteindienst hiervoor verantwoordelijk. Omdat beide autoriteiten hiervoor moeten samenwerken, kent de afdeling subsidies toe aan de havenbedrijven voor werking van de havenkapiteindiensten.

 

Personeel

De cel personeelszaken buigt zich over het personeelsbeleid, het personeelsplan en allerlei personeelsdossiers. Bovendien waakt het HRM team over het kwaliteitsbeleid. Ook onkosten en vergoedingen worden in deze cel geregeld.

 

Juridisch

De afdeling Scheepvaartbegeleiding werkt in een sterk internationaal geregelde omgeving. Verschillende internationale regels werden vastgelegd in het scheepvaartbegeleidingsdecreet, en in de bij dit decreet horende uitvoeringsbesluiten. Het juridische team van de afdeling Scheepvaartbegeleiding mag meewerken aan de opmaak en de aanpassingen van de wetteksten, maar de leiding hiervoor berust bij het departement.

Scheepvaartbegeleidingsdecreet

Decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.

  • Het scheepvaartbegeleidingsdecreet kan je hier downloaden

GNB-verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied.

  • Het GNB-verdrag kan je hier downloaden

 

Communicatie

Het communicatieteam verzorgt de interne en externe communicatie en public relations, concreet maakt de communicatie brochures, dvd’s, vult sites aan, zorgt dat infodagen en bezoeken vlot verlopen.

 

Secretariaat

Het secretariaat van de afdeling zorgt voor de ondersteuning van de afdeling (o.a. eerste contact op het algemene nummer, postregistratie, beheer reserveringen vergaderzalen) en van het afdelingshoofd in het bijzonder (beheer van de agenda, opvolging mails, opvolging vergaderingen, secretariaat Schelde Directeuren vergadering).

Contacteer ons

CONTACTEER ONS

T 059 342 440

Heb je nog een vraag?
Neem dan snel contact met ons op.


Scheepvaartbegeleiding respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op meer informatie

Ik heb het begrepen